سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

sun art

نظر

این عادلانه نیست

مرا نخواهند برد مرا که مشتاقانه در انتهای کوچه تردید ایستاده ام گاهی سرک میکشند اما وقتی میدوم سمت انتهای سنگ فرشهای خیس کوچه همه چیز بن بست میشود نگاه او صدای او خنده او وتردید این سخت شکنجه میدهد مرا این سخت میشکند بال وپرم من سخت فریاد میزنم این عادلانه نیست